På sporet af slægten

Farmor, Christiane Jørgensen, fik skøde på dette hus i Søborg den 23. december 1919, så min opfattelse, at hun boede her ved fars fødsel i 1892 må revideres. Læs om husets videre skæbne efter hendes død i 1922 i nedenstående udskrifter fra retten i Helsinge eller klik ind på links og se dokumenterne, som opbevares i Rigsarkivet.

Her begynder min søgen i slægtshistorien

Billedet af det gamle stråtækte hus hang på væggen i den fine stue i mit barndomshjem i Firhøj. Da jeg i år 2000 fik originalen af min søster Inge, fortalte  hun mig, at det var farmors hus i Søborg, hvor hun boede nær kirken, da min far, Herman August Jørgensen, blev født.

Det var billedet af Farmors hus, der satte mig i gang med at forske i slægtshistorien, og Politikens håndbog i SLÆGTSHISTORIE, gav mig ideen om at starte min egen hjemmeside, for ad den vej at komme i forbindelse med andre slægtsforskere.  

Billederne nedenfor på denne side kan ses større ved klik her: Gamle billeder - Klik derefter på det enkelte billede.

2017: Nye oplysninger om ejerforhold til matr. nr. 66 Søborg, fundet på:

Dokumenterne:
1. Skøde af 21 August 1901, løst 8. marts 1904 fra Chr. Rasmussens enke Johanne f. Petersen til Hans Hansen på Matr. nr. 66, tillige indeholdende lejekontrakt, ved hvilken nævnte enke bortlejer ca. 2200 kvadrat-alen, med 2 fag Hus, af matr. nr. 38 på 50 år fra 1. Januar 1901 til Hans Hansen. 
2. Skifteudskrift 23. December 1919, som adkomst fra Hans Hansen til hans samtlige arvinger Lars Hansen m.fl. på ejendom og lejeret.
3. Skøde og fremlejekontrakt af 25 Marts 1910, tinglyst 2. December 1919, fra Hans Hansens arvinger, Lars Hansen m. fl. til Kristiane Jørgensen på Matr. nr. 66 og lejeretten.
4. Skifteudskrift, lyst 11. September 1923, som adkomst til hendes eneste arving, Herman August Jørgensen på Matr. nr. 66 og lejeretten.
5. Skøde og fremlejekontrakt af 23. marts 1923, læst 11. September s. år, fra Herman August Jørgensen til murer Peter Larsen på Matr. nr. 66 og lejeretten.
6. Skøde og fremlejekontrakt af 25. august 1923, læst 11. september s. år, fra Peter Larsen til Christine Johanne Pedersen Folkesgård på Matr. nr. 66 og lejeretten.
ad 6. Udskrift af Skifte af Fællesboet mellem Fru Christine Johanne Pedersen, f. Pedersen Folkesgaard og hendes fraskilte ægtemand Tjenestekarl Peter Eriksen Petersen, hvorefter ejendommen (med lejeret) er udlagt Fru Christiane Johanne Pedersen, f. Pedersen Folkesgaardlyst 11. August 1927. -
7 Skøde l 26/8 1937 fra Christine Johanne Pedersen til Aldersrentenyder Hans Henrik Hansen på Matr. nr. 66 (ikke lejeret).
8. Skøde l. 21/10 1939, fra H.H. Hansen til arbejdsmand Carl Rasmussen på Matr.nr. 66.
9. Skøde l. 23/8 1943 fra C Rasmussen tl Søborg-Gilleleje Kommune på Matr. nr. 66 (ikke lejeret).
.


Udskrift af Skiftebogen for
retskreds nr. 9. - Kronborg Vestre Birk
Aar 1922, d. 29. december kl. 10 blev Kronborg Vestre birks (9. retskreds) sat på Tinge det af den ordinære dommer med nedentegnede vidner. Retsmødet var ikke offentligt. Der foretoges:nr. 124 22/23 Boet efter ugift Christiane Jørgensen af Søborg, død 11. december 1922. - Forretten mødte gartner Herman August Jørgensen af Rødkilde, fuldmyndig,  og opgav på tro og love, at han er afdødes søn udenfor ægteskab, og at hun ikke har været gift  og ikke efterlader andre livsarvinger end komparenten, der begærer, som enearving, at overtage boet til privat skifte, idet han bemærker, at han vedgår arv og gæld og oplyser, at afdøde modtog fast alderdomsunderstøttelse. - Begæringen tages til følge. Testamente forfindes, såvidt komparenten bekendt, ikke. - Han fremlagde  straks arveanmeldelse, hvorefter arvebeholdningen udgør 823 kr. 33 øre. - Arveafgift bliver altså ikke at beregne. - Boet sluttet. Herman aug. Jørgensen. - Skifteretten hævet. Jacobeeus.- Vidner: E. Jensen. A.C. Faartoft. - Udskriftens rigtighed bekræftes. Dommeren i Kronborg Vestre Birk den 7. april 1923. Jacobeeus. - Nærværende skifteudskrift bedes læst som adkomst for gartner Herman Aug. Jørgensen til den hans afdøde moder Kristiane Jørgensen tilhørende ejendom Matr. nr. 66 af Søborg samt lejeretten til et stykke jord - med påstående 2 fag hus - af matr. nr 38 sammesteds for den tilbageværende del af lejetiden. - anm. om hæftelser og byrder af enhver art frafaldes.-  Søborg den 10. april 1923. For vedk. Laurits Jørgensen.- I rekognition til statskassen er betalt 0 Kr. 00 øre. Mod nærværende skødes tinglæsning vides iøvrigt intet at erindre. Ejendomsskyldsvurdering 1000 Kr. Reg. No. 81/1920. Noteret i hovedbog No. 10 Fol 117. Frederiksborg Amtsstue d. 3. Septbr. 1923. Bencke Fm.- Læst inden Kronborg Vestre Birks Ret den 11. septbr. 1923 og indført (A 119) ( T.T. 1430)
På vildspor:

I lang tid har jeg troet at dette hus, som her er fotograferet med kirken i baggrunden, var identisk med farmors hus. Efter undersøgelser på stedet og samtale med  nulevende 94-årig Søborg-borger må jeg revidere denne opfattelse. Dette hus hedder Engtoftehus og ligger tættere på kirken og lidt tilbagetrukket fra Bygaden i forhold til farmors hus, nuværende Bygaden 32, der ligger helt ud til gaden. Begge huse er beskrevet i hæftet  "Registrering af bevaringsværdier i Søborg landsby" - Græsted-Gilleleje Kommune 1979. Optegnelserne i hæftet bygger på materiale indsamlet af Søborg Bylaug.
Farmor - Christiane Jørgensen

 Kirkebogen for Søborg sogn, Holbo herred, Frederiksborg amt. Den viser, at Christiane Jørgensen blev født den 9. februar 1856 i Søborg, som datter af Indsidder Jørgen Olsen og Ane Elisabeth Olsdatter 41 år (fundet år 2007 i Fkt. 1845-1850 i Søborg. Jørgen Olsen er født i sognet og Ane Elisabeth er født i Karlebo). Christiane Jørgensen er død  den 11. december 1922 i Rødkilde, Søborg sogn. Det siger mig, at hun måske på grund af sygdom, har boet sine sidste år hos sin søn og svigerdatter, d.v.s. mine forældre Herman og Margrethe Jørgensen i Rødkilde.

Der eksisterer ikke mere noget billede af farmor. Fra hjemmet i Firhøj husker jeg et stort billede i oval ramme af farmor og min bror Frede, der vidstnok også fandtes i de to store kasser med familiebilleder, der flyttede med til gården Glædesdal da hjemmet blev opløst i 1945. Her stod kasserne upåagtet på loftet en del år, men da ingen af os ved fraflytningen fra Glædesdal har haft sans for at bevare noget for eftertiden, er det hele gået tabt.

Kirkebogen viser, at far er født den 30. juli 1892 af ugift sypige Christiane Jørgensen, 37 år, Søborg, og udlagt barnefader ungkarl Kjøbmand Hans Rasmussen, Søborg. 
Farmor levede af at sy for folk. Hvem manden var, som blev hendes skæbne, vidste min søster ikke meget om, men ifølge kirkebogen var han åbenbart stadig ungkarl da far blev født. Hvorfor er Christiane så ikke blevet gift med Hans?

Hvem var min farfar?

August 2007:
Billedet viser  købmandsbutikken i Søborg som den så ud i 1918. Kilde: Gilleleje og Omegns Museumsforenings årbog 2004. Nogenlunde sådan husker jeg også købmandsforretningen fra 1940'erne, hvor jeg tit blev sendt til Søborg for at hente varer til husholdningen i Firhøj.
December 2007:
Om farfar ved jeg kun med sikkerhed, hvad der står i kirkebogen, at han hed Hans Rasmussen, var ungkarl og købmand i Søborg da far blev født i 1892. 
Fundet i folketællingen 1890: 
Christian Rasmussen, 55 år, gift, husfader, født i Dragstrup, Søborg Sogn Frederiksborg Amt.
Johanne Rasmussen, 54 år,  husmoder, født i Søborg Sogn.
Hans Rasmussen, 32 år, Kommis, født i Søborg Sogn.
Fundet i Folketællingen 1906:
Søborg Matr.nr. 38:
Johanne Rasmussen, født 21/05/1835, enke, husmoder, landbrug.
Hans Rasmussen,      født 18/06/1857, ugift,  bestyrer, gartneri.
Søborg Matr.nr.9b (44)
Christiane Jørgensen, født 09/05/1856, ugift, husmoder, syerske
Herman Rasmussen,  født 30/o7/1892           barn

Morfar

Så langt tilbage jeg kender mine aner har de været bønder, eller er kommet af bondeslægt. 
Morfar, Peter Petersen, er født 29/12/1868 i Dragstrup, Søborg Sogn, søn af Parcellist Anders Petersen og hustru Maren f. Nielsdatter, Korsbjerg. Han døde 22/10/1950 på Alderdomshjemmet i Gilleleje, hvor han levede sine sidste år. Jeg husker ham mest som en hyggelig gammel bedstefar, der stadig var i god fysisk form i mine drengeår. At han også var en lidt ondskabsfuld og kolerisk gammel mand, hvis stivsind førte til familiestridigheder, har jeg først langt senere forstået. 
Korsbjerg er den første ejendom på venstre side af landevejen Gilleleje-Hillerød, efter frakørslen til Dragstrup. Foto 22/08/2007.

Mormor og morfar

Mormor, Birthe Sofie, er født 29/10/1867 i Vedskølle pr. Herfølge, som datter af husejer Jens Nielsen og hustru Margrethe, og hun døde 25/04/1926 på Nordtoftegård i Søborg. 
Ved familiesammenkomsten her, som finder sted omkring 1925 hos mine forældre i hjemmet i Firhøj, sidder morfar, Peter Petersen og mormor BirtheSofie i sofaen med min bror Frede imellem sig. Bagest fra venstre min far, Herman August Jørgensen, tante Olga og morbror Holger Petersen. Min mor, Margrethe Kirstine, sidder ved bordet med min søster Inge på skødet.

Ved folketællingen 1916 boede mormor og morfar i Søhus Matr.nr. 8b sammen med sønnen Holger Petersen f. 22/09/1900 og en plejedatter, Dagny Jensen f. 10/04/1904. Søhus skulle ifølge lokal Søborg borger ligge skråt overfor "Korsbjerg", men jeg har ikke kunnet finde det -  måske eksisterer det ikke mere. Holger boede formentlig hjemme mens han var i lære som snedker.
Af folketællingen fremgår desuden morfars indkomst kr.1.025, og hans formue er opgivet til kr. 7.200. Han betalte kr. 9,18 i statsskat og kr. 27,50 til kommunen

Henning Borgstrøm 08.01.2015 18:01

et stort stykke arbejde meget flot, dejlig læsning " tak "

| Svar

Nyeste kommentarer

30.08 | 07:28

Hej Gunnar - jeg ved ikke om du kan huske mig, men jeg var Varmemester/Altmuligmand på Bonderupgård midt i 1990'erne.

27.01 | 14:38

Her er det hensigten at vise akvariets udvikling over tid i forskellige videoklip

07.02 | 15:34

Wow. Flot arbejde

------------------------------
http://www.kviklantop.com/

02.11 | 14:59

Kære Susan Kan desværre ikke bidrage med fotos fra min skoletid i Hedsbjerg, men min oplevelse af f.eks. 9. april 1940, kan måske bruges.
gbj.2690@live.dk