Kendte data for mine aner:
Min far Hermann August Jørgensen:

Herman August Jørgensen blev født 30/07/1892 af ugift sypige Christiane Jørgensen i Søborg; købmand Hans Rasmussen blev udlagt som barnefader. Far blev døbt 02/09/1892 og konfirmeret 30/09/1906 i Søborg kirke. 
I min søgen efter nye oplysninger om fars opvækst og hans forhold til faderen, Hans Rasmussen, er jeg standset ved FT 1901, opslag 183, og FT 1906, opslag 19. I 1901 bor Christiane og Hans sammen i huset matr. nr. 52, Toftevej nr. 8 i Søborg, der ejes af  Hans's moder Johanne Rasmussen. Hans står som ugift husfader og kommis, mens Christiane her benævnes som ugift husbestyrerinde/sypige og sønnen Herman August er noteret med faderens efternavn, Rasmussen.
I 1906 bor Johanne Rasmussen og Hans Rasmussen i  huset, Bygaden 30 matr. nr. 38;  Johanne Rasmussen står som enke-husmoder-landbrug; Hans Rasmussen er stadig ugift, men står som bestyrer af gartneri. Huset er beskrevet i publikationen "Registrering af Bevaringsværdier i Søborg Landsby, 1979", og har betegnelsen Matr. nr. 38a. Det nærliggende missionshus, Bygaden 26, har Matr. nr 38b, og er opført i 1924 på parcel fra Bygaden 30.
Det fremgår af ovennævnte publikation, at, at der er tale om en lille landejendom på 8 tdl. på søen. Er der her en forbindelse til fars uddannelse som gartner? Hvornår er Christiane og Herman flyttet over i det lille stråtækte hus på Bygaden matr. nr. 66 (måske førhen matr. nr. 9b). Bemærk: I 1906  bliver Herman konfirmeret 30/09/1906, og på det tidspunkt bor Christiane og Herman i huset Bygaden 32, matr. nr. 66.
 
Gift med Margrethe Kirstine Petersen 11/07/1918 i Søborg kirke. Boede i Firhøj (nuvær.: Firhøjvej 69) til sin død 11/03/1943. Blev begravet på Søborg kirkegård 18/03/1943.

Afskrift fra Frederiksborg Amts Venstreblad:
                             Dødsfald.
Torsdag er Husmand Herman Jørgensen, Rødkilde, død i sit Hjem efter kun faa Dages Sygdom, 50 Aar gammel. Med Herman Jørgensen er en Mand i sin fulde Arbejdskraft pludselig gaaet bort, en Mand, der ved sin stilfærdige og venlige Fremtræden havde vundet alles Agtelse og Tillid. Herman Jørgensen var en af Partiets trofaste og solide Støtter, der aldrig var bange for at give en Haandsrækning, naar der skulle gøres et Stykke Arbejde for Det radikale Venstre, Herman Jørgensen havde drevet sin lille Ejendom op til at være et Mønster paa Husmandsbrug, suppleret med Havebrug, og han var en meget brugt Anlægsgartner. Alle, der kendte Herman Jørgensen, vil samle sig i Ærbødighed og dyb Sorg ved hans Baare og mindes ham længe som den retlinede og ærlige Personlighed, han var. Han efterlader sig Hustru og fire Børn, hvoraf de to er ukonfirmerede.

Min mor Margrethe Kirstine Petersen:

Min mor, Margrethe Kirstine Petersen, blev født 01/02/1894 på ejendommen Korsbjerg i Dragstrup, Søborg sogn, som datter af parcellist Peter Petersen og hustru Birthe Sofie, døbt 18/03/1894 i Søborg kirke. Gift med Herman August Jørgensen 11/07/1918. Boede i Firhøj, nuvær.: Firhøjvej 69, til sin død på Esbønderup Sygehus 07/01/1945. Blev begravet 11/01/1945 på Søborg kirkegård.

Afskrift fra Frederiksborg Amts Avis:
                           Dødsfald.                     Søborg
Enke efter Husmand Herman Jørgensen, Rødkilde, Fru Margrethe Jørgensen er død paa Esbønderup Sygehus, kun 50 Aar gammel. Fru Margrethe Jørgensen blev for en Uges Tid siden pludselig angrebet af en Galdestenslidelse og lod sig indlægge på Sygehuset for at blive opereret. Operationen forløb godt, men der stødte en Blodprop til. Det gjorde Ende paa den ellers saa raske Kvindes Liv. To ukonfirmerede Drenge er nu blevet forældreløse, da Faderen døde for 2 år siden - ogsaa i en forholdsvis ung Alder.
Fru Margrethe Jørgensen, der er Datter af Husejer Peter Petersen, Søborg, var en meget energisk og arbejdsom Kvinde, der var sin Mand en god Hjælp i den lille Bedrift, hvor der tillige blev drevet Anlægsgartneri. Efter Mandens Død var hun en altopofrende Moder for sine fire Børn. Foruden de to mindreaarige efterlader hun sig Sønnen Frede, der er Gartner, og Datteren Inge. Disse er begge hjemme og passer Hjemmet. Der er overalt, hvor man kender Hjemmet meget stor Deltagelse med de efterladte Børn og afdødes gamle Fader i Søborg. 

Min farfar Hans Rasmussen:
Hans Rasmussen født 18/06/1857, døbt 08/08/1857. Søn af Gaardmand Christian Rasmussen og Johanne Andersdatter, Søborg.
 
FT 1890 opslag 27 .
Søborg By og Sogn. Sølysthus:
Christian Rasmussen, 55 år, gift, husfader. 
Johanne Rasmussen, 54 år, husmoder.
Hans Rasmussen, 32 år. 


FT 1. februar1901-opslag 183:
Matr. nr. 52 Toftevej 8. Ejer: Johanne Rasmussen.
Hans Rasmussen 18/06/1857          U Husfader (Fs) Kommis ......
Christiane Jørgensen 09/02/1856   U Husmoder Husbestyrerinde Sypige.
Herman August Rasmussen 30/07/92  Barn (f 135a?)

Ifølge denne tælling har Christiane og Hans boet sammen, i hvert fald den første tid, efter fars fødsel i ovennævnte hus på toftevej nr. 8. og Christiane er først senere flyttet til det lille stråtækte hus ved kirken. En nærmere undersøgelse kan forhåbentlig fastslå hvornår hun har boet i hvilket hus. Der hersker nogen forvirring omkring matrikel numrene, der formentlig er ændret i tidens løb.
Min Min tip-tip oldefar Rasmus Danielsen

Ifølge FT 1840/12 er Rasmus Danielsen og hans hustru Ane Andersdatter begge 37 år i 1840. D.v.s. de må være født omkring 1803. Kirkebogen er ikke på nettet.
ifølge FT 1845/16 er der fem børn i ægteskabet: Daniel Rasmussen 15 år, Christian Rasmussen 10 år, Peder Rasmussen 8 år, Lars Rasmussen 5 år og Pernille Rasmussen 13 år.

Min oldefar Kristian Rasmussen:
Kristian Rasmussen født 29/06/1835 i Dragstrup, Søborg Sogn. Søn af Gaardmand Rasmus Danielsen og Hustru Ane Pedersdatter. Døbt i hjemmet. Fremstillet i kirken 27/08/1835.

Min oldemor Johanne Rasmussen:
Johanne Andersdatter født 21/05/1836 som datter af Gaardmand Anders Hansen og Hustru Pernille Larsdatter i Søborg. Døbt 29/05/1836 i Søborg Kirke.
Min farmor Christiane Jørgensen:

Christianes  forældre, Jørgen Olsen og Ane Elisabeth Olsdatter, blev gift 21/03/1841 i Esbønderup, hvor de fik 2 sønner: Niels Jørgensen f. 23/06/1841 og Peter Jørgensen f. 18/12/1841. Familien flytter til Søborg et sted mellem 1843 og
FT1855, der viser, at familien er forøget med Ole Jørgensen, 8 år, og datteren Oline Jørgensen 4 år, begge født i Søborg.
Jørgen Olsen dør 25/09/1858 (46 år) og bliver begravet på Søborg kirkegård 02/10/1858; enken Ane Elisabeth sidder tilbage i huset i Søborg (matr. nr. ? ?) med 4 børn, som er registreret i FT Søborg 1860 opslag 3 således: 
Ole Jørgensen             12 år, Søby
Oline Jørgensen            8 år,   "
Christiane Jørgensen  4 år,   "
Jørgen Chr.Jørgensen  1 år,  "
Heraf kan man slutte, at Christiane altså havde 5 søskende. Dette har hidtil været ganske ukendt for mig.
FT 1870 viser, at Ane Elisabeth stadig bor i hus i Søborg med datteren Christiane 13 år og sønnen Jørgen Christian, 11 år. Ole Jørgensen må jo nu være 22 år gammel og klarer formentlig sig selv udenfor hjemmet. Oline, der er 18 år gammel bor formentlig ogå udenfor hjemmet (som tjenestepige?).

Ved fars fødsel (30.07.1892) boede Christiane, ifølge pålidelig kilde, i det lille stråtækte hus tæt ved kirken til kort før sin død 11/12/1922, hvor hun opholdt sig hos sin søn og svigerdatter, dvs. mine forældre i Firhøj. Hun blev begravet på Søborg kirkegård 16/12/1922.

Min oldefar Jørgen Olsen
Mine første oplysninger om Jørgen Olsen fremgår af Kirkebog 3/238- Søborg Sogn, der ligger som mikrofotokort på kopilæsesalen, og handler om farmors fødselsdata. Identiteten er bekræftet i Kirkebog 3/238-9 Pag 321 pkt 5, som primært handler om Christianes død. Her kan man læse, at Christiane Jørgensen er født 09/02/1856 i Søborg, som datter af arbejdsmand Jørgen Olsen og hustru Kirstine.

Opdatering 13/10/2012:
Min oldefar på fars side, Jørgen Olsen, er født 01/07/1813 - datoen fremgår af notat om konfirmationen den 13/04/1828.
Jørgen Olsen bliver gift med Ane Elisabeth Olsdatter den 21/03/1841 i Esbønderup kirke. KB 1841 opslag 82. De får 2 sønner: Niels Jørgensen f. 23/06/1841 og Peter Jørgensen, f. 18/12/1843. Familien flytter til Søborg på et tidspunkt mellem 1843 og 1855, hvor de findes i FT 1855 opslag 11, Jørgen Olsen er nu 42 år og Ane Elisabeth 40; familien er forøget med en søn: Ole Jørgensen (8 år, fødselsdatoen findes ikke i kirkebøgerne for Esbønderup eller Søborg) og en datter, Oline Jørgensen, 4 år. f. 08/03/1851. Jørgen Olsen dør 25/09/1858 og Ane Elisabeth er gravid med sønnen Jørgen Christian Jørgensen, der bliver født 14/01/1859, hvilket bliver bekræfter i FT 1860 opslag 3, Søborg; her bor den 44-årige enke i et hus med 4 børn: Ole Jørgensen 12 år, Søby; Oline Jørgensen, 8 år; Christiane Jørgensen (min farmor, som på det tidspunkt er 4 år, født 09/02/1856); Jørgen Christian Jørgensen, 1 år. Alle 4 børn er opført som værende født i Søby, men de 3 yngste er fundet i kirkebøger for Søborg sogn, hvorimod det endnu ikke er lykkedes ar finde Oles fødselsdato nogen steder. Opdatering 03/11/2013: Ifølge KB Søborg 1847 opslag 54 - tillæg i højre side: Ole Jørgensen født 11/10/1847; døbt 12/12/1847.
Min oldemor Ane Elisabeth Olsdatter
Opdatering pr. 10/10/2012:
Jeg ved nu, at min oldemor på fars side, d.v.s. Christiane Jørgensens mor, hed Ane Elisabeth Olsdatter, nogle steder kaldet Olsen eller Nielsdatter, efter faderen kongelig skovfoged Niels Olsen, Kirkelte, Karlebo.
Ane Elisabeth bliver gift med Jørgen Olsen, i Esbønderup kirke 21/03/1841 (KB 1841 opslag 82). De får to sønner: Niels Jørgensen f. 23/06/1841 og Peter Jørgensen f. 18/12/1843. Familien flytter til Søborg på et tidspunkt mellen 1843 og 1855, hvor de findes i FT 1855, opslag 11; Jørgen Olsen er nu 42 år gammel og Ane Elisabeth 40, familien er forøget med en søn: Ole Jørgensen (8 år, fødselsdatoen findes ikke i kirkebøgerne for Esbønderup eller Søborg) og en datter Oline Jørgensen ( 4 år, f. 08/03/1851) Jørgen Olsen dør 25/09/1858 og Ane Elisabeth er gravid med sønnen Jørgen Christian Jørgensen, der bliver født 14/01/1859, hvilket bliver bekræftet i FT 1860, opslag 3, Søborg.  Her bor den 44-årige enke, Ane Elisabeth Olsdatter, i et hus med 4 børn: Ole Jørgensen, 12 år, Søby; Oline Jørgensen, 8 år; Christiane Jørgensen ( min farmor, som på det tidspunkt er 4 år, født 09/02/1856; Jørgen Christian Jørgensen, 1 år. Alle 4 børn står opført som værende født i Søby, men de 3 yngste er fundet i kirkebøger for Søborg sogn, hvorimod det endnu ikke er lykkedes at finde Oles fødselsdato nogen steder. Opdatering 3/11 2013: Ole Jørgensen født 11/10 1847 ifølge KB Søborg 1847 Opslag 54.

Min morfar Peter Petersen

Peter Petersen blev født 29/12/1868 i Dragstrup Søborg sogn. Han har boet forskellige steder: Formentlig har han overtaget ejendommen Korsbjerg i Dragstrup efter sine forældre, parcellist Anders Petersen og hustru Maren f. Nielsdatter, Korsbjerg. Senere har han erhvervet Nordtoftegård i Søborg, der på et eller andet tidspunkt er gået videre til sønnen, min morbror Arnold Petersen. Den tid jeg har kendt min morfar boede han i det lille hus, der i dag hedder Kongsgaden 4 i Søborg, indtil han flyttede ind på det daværende Alderdomshjem i Gilleleje, hvor han døde 22/10/1950, og blev begravet på Søborg kirkegård 26/10/1950. Alderdomshjemmet havde til huse i den bygning, som i dag rummer Gilleleje Museum og Lokalhistorisk Arkiv.
Folketælling 1925 (arkivalieronline.dk - opslag 36): Her finder jeg Nordtoftegaard Matr. nr. 8a. Teksten fortæller, at Arnold og Ingeborg har overtaget gården, og at bedstefar og bedstemor bor hos dem. Betegnelsen "slægtning" betyder formentlig at de bor der som aftægtsfolk. Der har været 2 tjenestekarle på gården; og desuden ser det ud til at kontrolassistenten, der skal kontrollere mælkens kvalitet før den sendes til mejeriet, også har boet på gården.
Arnold Johannes Petersen       f. 16/6 1898 husfader
Paula Lydia Ingeborg  Valby     8/11 1899 husmoder
Peder Petersen          Søborg  29/12 1868 slægtning
Birthe Sofie           Vedskølle 29/10 1867 slægtning
Jens Jacobsen                             1904 tjenestekarl
Marius Sørensen                          1906 tjenestekarl
Osvald Kristian Larsen   1904          kontrolassistent

Min oldefar Anders Petersen

Parcellist Anders Petersen Korsbjerg i Dragstrup Søborg sogn er min oldefar på mors side. 

Min oldemor Maren Nielsdatter

Min oldemor på mors side, gift med parcellist Anders Petersen, Korsbjerg i Dragstrup.

Min mormor Birthe Sofie Nielsen
Birthe Sofie Nielsen blev født 29/10/1867 i Vedskølle pr Herfølge, døbt 26/12/1867 i Kirken. Hun er død 25/04/1926 Søborg By og Sogn. Nordtoftegaard og begravet 30/04/1926 på Søborg kirkegård.
Min oldefar Jens Nielsen

Min oldefar på mors side. Navnet fremgår af notat i Kirkebog for Herfølge sogn, Præstø amt, Bjæverskov herred (1866-1887) om Birthe Sofie Nielsens fødselsdata. Der står: Birthe Sofie Nielsen er født 29/10/1867 i Vedskølle, som datter af Jens Nielsen og hustru Margrethe Olsen, 27 år.
Ud fra Margrethe Olsens alder, 27 år da Birthe Sofie blev født i 1867, kunne jeg regne ud, at hun måtte være født i 1840. Det får jeg da også bekræftet i Kirkebogen for Herfølge sogn. Under fødte af kvindekøn finder jeg Ane Margrethe Olsen f. 04/09/1840 og hendes forældre: arbejdsmand Ole Olsen og Maren Andersdatter, altså mine tipoldeforældre på mors side.

Min tipoldefar Ole Olsen
Min tipoldefar på mors side.
Min tipoldemor Maren Andersdatter
Min tipoldemor på mors side.

Konrad 07.02.2018 15:34

Wow. Flot arbejde

------------------------------
http://www.kviklantop.com/

Gunnar Jørgensen 21.11.2014 11:48

Jeg har brug for en kontaktadresse.Skriv i gæstebogen på min hjemmeside: gunnar1932.dk, der er ubegrænset skriveplads.
mvhGunnar

Gunnar Jørgensen 06.11.2014 15:56

Spændende for mig at høre fra en nutidig repræsentant af slægten. Kan vi evt. uddybe forbindelsen? Svar venligst i gæstebogen på hjemmesiden.
MVH. Gunnar.

Ole Peter Jørgensen 20.11.2014 22:30

Hej igen Gunnar, ja meget gerne, jeg er godt nok ikke kommet så langt i min slægtsforskning, jeg har ikke været i gang så længe.
MVH.
Ole

Gunnar Jørgensen 04.11.2014 17:15

Jeg har slået op på AO Kirkebog 1843 opslag 9, der siger, at Peter Jørgensen blev født 18. december 1843 og døbt i kirken 10 marts 1844. Opsl.11 intet om Peter.

Ole Peter Jørgensen 20.11.2014 22:24

Hej Gunnar
Du har ret, i den udgave der bare i AO der bare hedder Esbønderup men ser du i den der hedder Esbønderup (Nyudgave) står han som Peder
MVH.
Ole

Ole Peter Jørgensen 28.10.2014 16:35

Der skulle have stået, han var storebror til min oldefar Ole Jørgensen.
Det er bare til oplysning.
MVH.
Ole

Ole Peter Jørgensen 28.10.2014 16:12

Ane Elisabeths søn Peter Jørgensen. I følge kirkebog fra Esbønderup 1843 opslag 11 er navnet Peder og ikke Peter. Han storebror til min oldefar Ole Jørgensen.

| Svar

Nyeste kommentarer

30.08 | 07:28

Hej Gunnar - jeg ved ikke om du kan huske mig, men jeg var Varmemester/Altmuligmand på Bonderupgård midt i 1990'erne.

27.01 | 14:38

Her er det hensigten at vise akvariets udvikling over tid i forskellige videoklip

07.02 | 15:34

Wow. Flot arbejde

------------------------------
http://www.kviklantop.com/

02.11 | 14:59

Kære Susan Kan desværre ikke bidrage med fotos fra min skoletid i Hedsbjerg, men min oplevelse af f.eks. 9. april 1940, kan måske bruges.
gbj.2690@live.dk