To landsbysamfund og en fiskerihavn
Firhøj:

Jeg er født og opvokset i Firhøj, der er et lille landsbysamfund i Nordsjælland, hørende til Søborg sogn, Holbo herred i Frederiksborg amt. Firhøj ligger ca. 7 km. udenfor Søborg. I mine drengeår, 1932-1945, bestod Firhøj af en samling huse og små husmands-steder, et gartneri og nogle mindre gårde omkring en jernbanestation. Stationen lå på banestrækningen Gilleleje - Hornbæk - Helsingør. Nord for jernbanelinien er en del af landbrugsarealerne udstykket og bebygget med sommerhuse, men ellers er området ikke forandret ret meget siden dengang. Stationen er nedlagt og erstattet af et såkaldt "trinbræt", og Firhøjvej er spærret for gennemkørsel ved jernbaneoverskæringen.

Mit barndomshjem var et såkaldt statshusmandsbrug, som mine forældre ejede, fra ca. 1918 til deres død i 1943 og 1945. Folketælling 1925: Matr. nr. 2b.
Ejendommen havde et jordtilliggende på 5 tdr. land. Det kunne man heller ikke leve af i 1918, så far måtte også have arbejde udenfor hjemmet, mens mor for en stor del passede dyrene i det lille landbrug. Jeg husker, vi havde 2 malkekøer, et par kalve, op til 6 grise og 30-40 høns. Der var ikke plads til at holde heste, så til arbejdet i marken med jordbehandling og høst måtte vi bede om hjælp af venlige naboer.


Dette hus i Firhøj var mit barndomshjem indtil 1945. Billedet er formentlig fotograferet ca. 1944.
Søborg:

Søborg er et noget større landsbysamfund, hvor vi gjorde vore indkøb i Brugsforeningen eller hos købmanden. Til Gilleleje kom vi ikke så ofte, selv om der var flere forretninger. Men en stor del af kartoffelhøsten fra vort lille landbrug, blev leveret til de såkaldte "kartoffelskuder" i Gilleleje havn, hvorfra de blev sejlet til København.  Klik ind på linket herunder og læs mere om Søborg på lokalhistorisk arkivs hjemmeside.

http://www.holbo.dk/topografi/top_soborg.php

Billedet her er taget fra engene syd for byen omkring år 1900 - bemærk den sparsomme bebyggelse - i mine drengeår var hele dette område allerede tæt bebygget, som i dag.
Nakkehoved

Billedet af Nakkehoved fyr på de høje skrænter øst for havnen har jeg altid betragtet som det "klassiske Gilleleje-billede", men Nakkehoved hører historisk set til Søborg Sogn sammen med Dronningmølle og Hulerød. 

Nakkehoved fyr set fra havneområdet ved østmolen.
Gilleleje:

Det har altid været spændende for mig at gå en tur på havnen i Gilleleje. Billedet er aldrig ens, og man kan altid opleve nye ting. Men selv om meget forandrer sig med tiden har man også gjort noget for at bevare det gamle. For nylig har jeg opdaget, at man inderst i havnen har fredet et stykke af den gamle landingsplads, hvor man trak bådene på land i gammel tid. Det syner ikke af ret meget, kun en let skråning, bag et rækværk tæt på udløbet af Søborg kanal, hvor der ikke må bygges bolværker. Går man længere op mod byen i de små gader langs havnefronten er flere af de gamle fiskerhuse også bevaret.

Parti fra Gilleleje havn 2007 med kirken i baggrunden

Pia schjørmann 12.06.2014 16:56

Hej, jeg søger en Ruth Jønsson som bor i Firhøj har jeg fået oplyst på Munkeruphus, hvor hun for år tilbage var ansat. Ved hun har/ har haft heste.
Mvh Pia Schj

| Svar

Nyeste kommentarer

30.08 | 07:28

Hej Gunnar - jeg ved ikke om du kan huske mig, men jeg var Varmemester/Altmuligmand på Bonderupgård midt i 1990'erne.

27.01 | 14:38

Her er det hensigten at vise akvariets udvikling over tid i forskellige videoklip

07.02 | 15:34

Wow. Flot arbejde

------------------------------
http://www.kviklantop.com/

02.11 | 14:59

Kære Susan Kan desværre ikke bidrage med fotos fra min skoletid i Hedsbjerg, men min oplevelse af f.eks. 9. april 1940, kan måske bruges.
gbj.2690@live.dk